Terapie je cestou k lepšímu a bohatšímu prožívání vlastního života.

Dovolte mi být vaším průvodcem.

Nabízím terapeutické sezení, kde se uplatňují principy biodynamické body-psychoterapie a jiných terapeutických směrů.

Body-psychoterapie je terapie, při které se do terapeutického procesu zahrnuje i tělo. Záleží samozřejmě na konkrétní situaci a hloubce terapeutického vztahu. Vždy ctím hranice klienta, aby společná práce probíhala v důvěře a vedla k zlepšování jeho vztahu k sobě a k ostatním. Tělo má svojí inteligenci, paměť a skrz něj prožíváme. V sezeních je důležité spojovat naší mysl, emoce a tělo v celistvou bytost.

Body-psychoterapie pracuje s pochopením toho, že emoce, stresy a životní zkušenosti nejsou jen prožívány v mysli, ale jsou také cítěny a drženy v našem těle. V těle se od narození ukládají všechny reakce na emočně důležité události a formují jak naši psychickou, tak tělesnou stránku. Můžeme tak tělesně lépe zvědomit své obvyklého chování a nevědomé vzorce, a podporovat tím změny přímým, silným a často trvalým způsobem. Cesta  skrze tělo může proto být velmi nápomocná v tom, abychom se lépe zorientovali a pochopili své aktuální problémy a dění.

IMG_20210921_172102 (1)
mirek_terapie_web

Co je možné očekávat? 

Naše první sezení je úvodní konzultací, která nám dává příležitost vzájemně se poznat a zjistit, jak bychom mohli spolupracovat.

Začátek sezení je nejčastěji veden rozhovorem.

Vyjasní se zakázka a společně pracujeme na tématu. Dle domluvy můžeme použít tělesné pohyby, práci s dechem, vizualizaci nebo může být prospěšná terapie dotekem tak, aby se mohlo téma rozvinout a zpracovat. Pro některé klienty je užitečné použít kresbu a pro jiné bude nejvhodnější použít například polštáře nebo objekty, aby mohly reprezentovat osoby nebo oblasti ve svém životě. Ať už pracujeme jakkoli, cílem je vás vždy podporovat ve vašem sebepoznání způsobem, který vám vyhovuje.

Je praktické si sebou vzít volné oblečení na převlečení a také počítat s tím, že může být aplikována některá masážní technika nebo některá doteková terapie.

Na konci sezení je čas pro shrnutí toho, co se objevilo, a také čas na integraci a relaxaci. Krátký odpočinek je nutný pro usazení všeho nového do organismu. Orientačně 5 -10 minut a je v rámci domluveného času.

V jaké situaci je pro vás terapie vhodná?

  • Například, když cítíte úzkost, smutek, přetížení, stres, zmatek a osamocenost se svými nebo vztahovými problémy
  • Pokud Vám připadá užitečné mít pravidelný kontakt s někým, kdo naslouchá, empatizuje a podporuje vás na úrovni mysli, těla, duše a případně ducha

 

Terapeutické sezení je diskrétní

  • Pro konzultaci nepotřebujete žádné předchozí vyšetření, lékařské či jiné doporučení
  • Veškerá komunikace v rámci sezení je přísně diskrétní
  • Po domluvě je možné docházet na konzultace bez sdělení osobních údajů

Upřesnění této služby s ohledem na zdravotní a právní systém

Konzultace nenahrazuje odborné lékařské vyšetření, odbornou lékařskou péči a především odborný lékařský dohled. Konzultace není klinickou psychoterapií.

Povedu Vás k zodpovědnosti za své fyzické a duševní zdraví, která případně spolupráci s lékaři zahrnuje.