OBJEVTE VÝHODY BIODYNAMICKÉ BODY-PSYCHOTERAPIE

Tělo je vám při uzdravování velkou oporou. Zapojte ho konečně do terapie.

OBJEVTE VÝHODY BIODYNAMICKÉ BODY-PSYCHOTERAPIE

Tělo je vám při uzdravování velkou oporou. Zapojte ho konečně do terapie.

5

Je intenzivnější

Neřešíte problémy pouze myslí, ale přímo je můžete odžívat. Jdete tedy dál než při klasické terapii.

6

Je trvalejší 

Změny na tělesné úrovni jsou trvalejší než změny na úrovni mysli. Tělo je navíc pro mysl skvělou oporou.

7

Je hlubší

Na tělesné úrovni lze léčit i traumata, která se vám stala ještě v době, kdy jste neuměli mluvit a pojmenovat je.

Jak funguje body-psychoterapie?

 

Všechny emoce mají vliv na vaše tělo. Při dlouhotrvající psychické zátěži nebo během vývoje v dětství je tento vliv dokonce hlubší, výraznější a někdy i trvalejší. Tělo se může proti stresovým zážitkům trvale obrnit, aby je potlačilo a vy jste je zvládli. Kvůli tomu ale přestanete být autentičtí, schopni navazovat plnohodnotné vztahy, žít smysluplný život a mít z něj radost. 

 

V případech, kdy je pak problém v těle, přináší pouhý rozhovor zpravidla jen malá nebo krátkodobá zlepšení. Je proto třeba začít od těla, a právě to umožňuje body-psychoterapie. Zaměřuje se na zvědomování obvyklých vzorců chování na tělesné úrovni, čímž dokáže příměji, silněji a trvaleji zlepšit váš život. 

 

Za tímto účelem používá body-psychoterapie práci s pohybem, tělem a dechem, konstelační cvičení, práci s emocemi a jejich výrazem v těle nebo s rekvizitami. Tam, kde to může sloužit terapeutickému procesu a integraci zážitku, používá i fyzický kontakt terapeuta s klientem. Techniky jsou vždy zvolené tak, abyste se cítili bezpečně a došlo k sebepoznání a k léčivému procesu. 

 

Vhodným doplňkem terapie je také biodynamická a rebalancing masáž, které mohou nastartovat proces sebeuzdravení nebo účinněji uvolnit usazené emoce v těle.

Jak funguje body-psychoterapie?

 

Všechny emoce mají vliv na vaše tělo. Při dlouhotrvající psychické zátěži nebo během vývoje v dětství je tento vliv dokonce hlubší, výraznější a někdy i trvalejší. Tělo se může proti stresovým zážitkům trvale obrnit, aby je potlačilo a vy jste je zvládli. Kvůli tomu ale přestanete být autentičtí, schopni navazovat plnohodnotné vztahy, žít smysluplný život a mít z něj radost. 

 

V případech, kdy je pak problém v těle, přináší pouhý rozhovor zpravidla jen malá nebo krátkodobá zlepšení. Je proto třeba začít od těla, a právě to umožňuje body-psychoterapie. Zaměřuje se na zvědomování obvyklých vzorců chování na tělesné úrovni, čímž dokáže příměji, silněji a trvaleji zlepšit váš život. 

 

Za tímto účelem používá body-psychoterapie práci s pohybem, tělem a dechem, konstelační cvičení, práci s emocemi a jejich výrazem v těle nebo s rekvizitami. Tam, kde to může sloužit terapeutickému procesu a integraci zážitku, používá i fyzický kontakt terapeuta s klientem. Techniky jsou vždy zvolené tak, abyste se cítili bezpečně a došlo k sebepoznání a k léčivému procesu. 

 

Vhodným doplňkem terapie je také biodynamická a rebalancing masáž, které mohou nastartovat proces sebeuzdravení nebo účinněji uvolnit usazené emoce v těle.

Jak probíhá body-psychoterapie?

Terapeutický rozhovor

Nejprve si vyjasníme, co byste rádi změnili a s čím byste chtěli pomoci.                                        

Terapeutický proces

Pomocí práce s tělem a prožitkem zvědomíme vaše obvyklé reakce a nevědomé vzorce.

Relaxace

Před závěrem sezení bývá krátký odpočinek nutný k usazení všeho, co se objevilo.

Integrace

Na závěr je prostor pro ucelení vašich zážitků a objevených  životních možností v rozhovoru.

Kdy je pro vás body-psychoterapie vhodná?

Chcete zlepšit kvalitu života

Toužíte dosáhnout většího a trvalejšího zlepšení zdraví, psychiky, vztahů nebo nalézt oporu pro osobní, kariérní a spirituální rozvoj.

Netrpíte vážnými zdravotními problémy

Není úplně vhodná, když trpíte výrazně sníženou pohyblivostí nebo nevyléčitelnou nemocí. Tehdy je třeba terapii přizpůsobit vašemu stavu.

Netrpíte těžkými psychickými problémy

Během akutní fáze psychického onemocnění může být práce s tělem málo účinná a je vhodné ji doplnit o psychiatrickou péči.

Společně s partnerkou poskytujeme také párovou terapii

Chcete konečně zlepšit své zdraví i psychiku a žít radostnější a smysluplnější život? Objednejte se.