Body-psychoterapie aneb proč zapojit do terapie tělo?

 

Trápí vás úzkost, pocity přetížení, špatná nálada nebo jiné psychické problémy? Nejste v tom sami. Dnešní doba dává zabrat každému z nás. Proto přímo vybízí k tomu, abychom více pečovali o svou tělesnou i duševní rovnováhu, nepodceňovali své problémy a celkově se rozvíjeli. Právě s tím vším může pomoci body-psychoterapie. Oč jde?

 

Co se v článku dozvíte?

  • Co je to body-psychoterapie
  • Jaké jsou její výhody a nevýhody
  • Pro koho je body-psychoterapie vhodná
  • Kdy je nejvhodnější doba pro začátek terapie
  • Jak často chodit na terapii
  • Jak body-psychoterapie probíhá

 

Současnost příliš vnitřní rovnováze nepřeje

Neexistuje snad nikdo, kdo nevnímá náročnost současnosti. Nejdříve dostalo zabrat naše zdraví i psychika během pandemie a následně, když už byl oddych na dohled, přišla válka a zdražování.

Problémy se pod tímto náporem nevyhnuly ani vztahům nebo plánům do budoucna. Dvojnásob to platilo nejspíš pro ty z vás, kteří jste na tom již dříve byli psychicky i fyzicky hůře nebo neměli jasno ve vztazích a životě.

Protože pak nelze ani v nejbližších měsících očekávat zlepšení celosvětové situace, je nejspíš na čase začít pracovat na sobě, zlepšit svou odolnost, vztahy, schopnost radovat se ze života, zjistit, co opravdu chcete, nebo jednoduše odstranit některé z již rozvinutých psychických problémů. Se vším tím pak může pomoci právě body-psychoterapie. Oč jde?

 

 

Co je to body-psychoterapie?

Biodynamická body-psychoterapie je psychoterapeutický směr zaměřený na tělo, který rozvinula norská psycholožka a fyzioterapeutka Gerda Boyesen. Jeho podstatou je zjištění, že emoce mají vliv na naše tělo, přičemž tělo zpětně ovlivňuje emoce. Jako vědeckou pak tuto terapeutickou metodu přijala Evropská asociace pro psychoterapii (EAP) v roce 2001. Co si pod tím dále představit?

Pokud jsme vystaveni nějakým tlakům nebo stresu, který nedokážeme zpracovat, přirozeně máme tendenci se proti němu obrnit. Jednoduše se pokusíme negativní pocity potlačit. Tím ale potlačujete sami sebe, což se projeví v těle, které za tím účelem často nevědomě zatínáme. Pokud pak jsou tyto negativní vlivy dlouhodobé, což je častý případ raného dospívání nebo jakékoliv vleklé krize, může se z potlačení sebe a zatnutého těla stát dokonce naše druhá přirozenost. K čemu to vede?

Reálně to ovlivní naše prožívání a vnímání sebe sama. Ztratíme část životní energie, přestaneme být autentičtí, schopni navazovat plnohodnotné vztahy, žít smysluplný život a náš život bude o poznání komplikovanější. Navíc se to často projevuje i v psychosomatické rovině. Je jasné, že v takovém stavu nebudeme ani dobře zvládat další stres, nebo dokonce další krize.

Proto body-psychoterapie zahrnuje do péče i tělo.V chronicky napjatých místech si ukládáme i naše emoční příběhy. V body-psychoterapeutickém sezení se zaměřujeme na uvolnění těla a těchto napjatých míst. Díky tomu se pak uvolňuje naše prožívání a spolu s ním i naše životní energii. To vše může přispět k pozitivní životní změně ve všech zmíněných oblastech (vztahy, seberealizace, zvládání krizí apod.).

Body-psychoterapie používá práci s pohybem, tělem a dechem, konstelační cvičení, speciální druhy masáží, práci s emocemi a jejich výrazem v těle nebo s rekvizitami. Pokud to může pomoci terapeutickému procesu a integraci zážitku, používá body-psychoterapie i fyzický kontakt terapeuta s klientem.

 

 

V čem spočívají výhody a nevýhody body-psychoterapie?

Na rozdíl od klasické psychoterapie se tedy body-psychoterapie zaměřuje na tělo, což přináší výhody i nevýhody. Jaké jsou?

 

Jaké jsou výhody body-psychoterapie?

 

          Přímo odžíváte problémy – Problémy nejprve odžíváte a až poté je slovně zpracováváte. 

          Tělo podpoří vaši psychiku – Heslo „Ve zdravém těle zdravý duch!“ není jen rčení sportujících sokolů, ale krásně ilustruje také vliv těla na duši. Zdravé a přiměřeně uvolněné tělo totiž pozitivně podporuje také psychiku. Změny vašeho psychického stavu jsou tak díky body-psychoterapii trvalejší.

          Nemusíte být schopni hned problémy pojmenovat – Protože problémy nejprve odžíváte a až poté o nich mluvíte, můžete tak zpracovat i takové problémy, které se vám staly v době, kdy jste ještě neuměli mluvit a nedokázali je pojmenovat.

          Působí celostně – Body-psychoterapie nemá zpravidla záměr. Odblokováním těla a znovuobjevením vaší autenticity i životní energie naráz pomáhá ve vztahové i seberozvojové oblasti. Přináší do vašeho života více radosti, smysluplnosti a mnohdy i spirituality.

 

Kdy je lepší zvolit jinou terapii před terapeutickou prací s tělem?

 

        Výrazně omezená pohyblivost Protože na rozdíl od klasické psychoterapie nejprve skrze pohyb či masáže svoje emoce prožíváte a až poté o nich mluvíte, pro využití plného potenciálu body-psychoterapie je vždy lepší, když nemáte žádné závažnější pohybové problémy.

        Akutní fáze psychiatrického onemocnění Práce s tělem je velmi málo účinná během akutní fáze psychického onemocnění, jako je velmi silná deprese, závislost nebo třeba silná úzkost. Tehdy je vhodné ji doplnit psychiatrickou péčí.

 

 

Pro koho je body-psychoterapie určená?

Body-psychoterapie pro každého, kdo má zájem o:

          seberozvoj,

          prevenci rozvoje psychosomatických potíží,

          žití radostnějšího a smysluplnějšího života,

          poznání sebe sama,

          zlepšení vztahů,

          lepší zvládání stresu.

 

Kdy je nejvhodnější doba pro návštěvu terapeuta?

 

Body-psychoterapie není zaměřena zpravidla na nějaký záměr, ale zlepšuje celkově vaše prožívání, snižuje stres a zvyšuje radost a smysluplnost vašeho života. Proto s ní můžete začít prakticky kdykoliv. V tom se v jistém smyslu podobá masáži, na kterou též můžete zajít jen proto, aby vám bylo ještě lépe.

Rozhodně ji ale doporučuji, když již cítíte, že jste po psychické stránce téměř vyčerpaní. Účinná je samozřejmě ale i v momentech, kdy jste již danou mez překročili, tehdy je však zpravidla celý terapeutický proces hlubší.

Pokud tedy například dlouhodobě trpíte nespavostí, nesoustředěností, jste fyzicky vyčerpaní nebo vám chybí dobrá nálada, body-psychoterapie může být vaší vstupenkou k lepšímu životu. Přijít můžete, i když jsou vaše výzvy v podobě žárlivosti, výbušnosti nebo celkové podrážděnosti.

 

Jak často je vhodné chodit na body-psychoterapii?

Zde záleží zejména na vašich potřebách. Zpravidla je pro řešení problémů vhodné chodit dvakrát do měsíce. Při docházení jednou týdně se jedná spíše o intenzivní terapii a návštěva jednou za měsíc je zpravidla už jen udržovací. Je tedy jen na vás a vašich potřebách, jakou z variant zvolíte.

 

Jak body-psychoterapie probíhá?

          Ujasnění si záměru – Nejprve si s terapeutem ujasníte, co byste rádi změnili a s čím byste chtěli pomoct.

          Terapie – Následuje samotná terapie, během které pomocí práce s tělem a prožitkem zvědomíme vaše obvyklé reakce a nevědomé vzorce.

          Krátký odpočinek – Po terapii přichází na řadu krátký odpočinek, který je nutný k tomu, aby se vše, co se během terapie objevilo, usadilo.

          Závěrečný rozhovor – Na konci sezení zpracujeme společně vaše zážitky a jak je můžete nyní dobře zabudovat do celku svého života.

 

Chcete vědět více o body-psychoterapii nebo se rovnou objednat?

Napište mi.